ยกเลิกประกาศ การจ้างบริการขนส่งเงินรายได้จากเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติจำนวน ๔ สายทาง ระยะเวลา ๒ ปี

เลขที่ กจด.ปจ.๑๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.