ยกเลิกประกาศ การจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระดับศูนย์กลางของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

กจด.ปจ.๗๓/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.