ยกเลิกประกาศ การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เลขที่ กจด.ปจ.๒๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.