ยกเลิกประกาศ การจ้างล้างโคมไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบโคมไฟที่ชำรุดทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๕๒/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.