ยกเลิกประกาศ การซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่หนา ๒ ชั้น ๓๐๐ เมตร ต่อม้วน จำนวน ๓๑,๒๐๐ ม้วน

ประกาศวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๔๙/๒๕๖๕

Comments are closed.