ยกเลิกประกาศ การซื้อชุดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ. ๓๘/๒๕๖๖

Comments are closed.