ยกเลิกประกาศ การซื้อบัตร IC Card สำหรับใช้งานในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๘๐,๐๐๐ ใบ

ประกาศวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ.๑๓/๒๕๖๖

Comments are closed.