ยกเลิกประกาศ การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ แบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๕ คัน

ประกาศวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.