ยกเลิกประกาศ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๓ คัน

ประกาศวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.

ยกเลิกประกาศ การซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กันชนท้ายรถ และกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ. ๘๕/๒๕๖๔

Comments are closed.

ยกเลิกประกาศ การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ และกันชนท้าย จำนวน ๒ คัน

ประกาศวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ. ๗๓/๒๕๖๔

Comments are closed.