ยกเลิกประกาศ การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวิบวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๘ คัน

เลขที่ กจด.ปจ.๔๕/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.