ยกเลิกประกาศ การซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เพื่อติดตั้งในห้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปจ.๔๒/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.