ยกเลิกประกาศ การซื้อวัสดุไฟฟ้า รายการ FOA SENSOR สำหรับ TREADLE กาญจนาภิเษก จำนวน ๑๐๐ ตัว

เลขที่ กจด.ปจ.๓๙/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.