ยกเลิกประกาศ การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจร จำนวน ๓๖๘ ใบ ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

กจด.ปซ.๑๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.