ยกเลิกประกาศ การซื้ออุปกรณ์พ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปซ. ๕๗/๒๕๖๔

Comments are closed.

ยกเลิกประกาศ การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถัง บรรจุน้ำสำเร็จรูป ติดตั้งกระบะท้ายและชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปซ. ๓๗/๒๕๖๔

Comments are closed.