ยกเลิกประกาศ การซื้อฮาร์ดดิสก์ SAS สำหรับ Server จำนวน ๒๕ ตัว

เลขที่ กจด.ปจ.๔๔/๒๕๖๔   ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.