ยกเลิกประกาศ การซื้อเก้าอี้ในตู้เก็บเงิน จำนวน ๑๓๒ ตัว

ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ. ๑๙/๒๕๖๖

Comments are closed.