ยกเลิกประกาศ การซื้อเครื่องฉีดน้ำดับเพลิงแรงดันสูง จำนวน ๒ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.