ยกเลิกประกาศ การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ. ๑๒/๒๕๖๕

Comments are closed.