ยกเลิกประกาศ การซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒๓ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ. ๒๒/๒๕๖๖

Comments are closed.