ยกเลิกประกาศ การซื้อเครื่องพ่นละอองน้ำแรงดันสูง ชนิดเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๑๔ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.