ยกเลิกประกาศ งานจ้างก่อสร้างงานเปลี่ยนแผ่นยางรองคานทางพิเศษเฉลิมมหานคร กม.๐๓+๑๒๒.๔๕๐ ถึง กม.๐๓+๗๖๐.๐๐๐ ทิศทางดินแดง-ท่าเรือ และ ท่าเรือ-ดินแดง

เลขที่ กจด.ปจ.๓๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.