ยกเลิกประกาศ การจ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์ IP ประจำ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษและอาคารสำนักงานของ กทพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.