ยกเลิกประกาศ งานจ้างที่ปรึกษา งานศึกษาความเหมาะสม ด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ส่วนทดแทนตอน N1

ประกาศวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.