ยกเลิกประกาศ งานซื้อปรับปรุงกล้องโทรทัศน์วงจรปิดรักษาความปลอดภัยและระบบลงเวลาจุดตรวจศูนย์ควบคุมทางพิเศษบูรพาวิถี (CCB๔) และศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB๓) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๓๘/๒๕๖๕

Comments are closed.