รก.ผวก.กทพ. ร่วมกับ รอง ผบก.จร. (จ.7) ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid – 19 ตาม พรก. ฉุกเฉิน ที่ด่านฯ บางจาก

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 11.20 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พ.ต.อ.ภพธร จิตต์มั่น รอง ผบก.จร. (จ.7) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมที่จุดตรวจคัดกรองสถานการณ์Covid-19 หลังด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก ทางพิเศษเฉลิมมหานคร รวมถึงได้ให้คำแนะนำและมอบสิ่งของเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด้วย

ในการนี้ กทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมปฎิบัติงานประกอบด้วยพนักงานจัดการจราจรและพนักงานกู้ภัยจำนวนผลัดละ 4 นายร่วมปฏิบัติการตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การตั้งจุดตรวจคัดกรองสถานการณ์ Covid-19 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางจาก ทางพิเศษเฉลิมมหานครนี้มุ่งเน้นตรวจคัดกรองรถยนต์ทะเบียนต่างจังหวัด รถสาธารณะและผู้ขับขี่ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย รวมถึงตรวจวัดไข้ ซึ่งในเบื้องต้นจะดำเนินการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

Comments are closed.