การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางพิเศษพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑

เลขที่ กจด.ปจ.๕๓/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 


Comments are closed.