การซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรนและอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๕ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.