การซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๘๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และอุปกรณ์ติดรถ จำนวน ๕ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๘๖/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.