รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔แชร์

Comments are closed.