การซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๕ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๖๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.