การซื้อรถบรรทุกขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเหล็ก เครนพร้อมชุดกระเช้าและสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

Comments are closed.