ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสและสัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๖ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๘๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.