การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างหลังคนขับ (Cab) พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กันชนท้ายรถ และกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๑ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๑๐๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

Comments are closed.