การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส และสัญญาณไฟวับวาบ พร้อมเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๒ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๑๗/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


Comments are closed.