การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๓ คัน

ประกาศวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔แชร์

Comments are closed.