การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบและกันชนท้ายรถ จำนวน ๔ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๓๒/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.