การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) พร้อมหลังคาอลูมิเนียม สัญญาณไฟวับวาบ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารติดรถยนต์แบบดิจิตอล จำนวน ๕ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๖๕/๒๕๖๔ ประกาศวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.