รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปรอมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สัญญาณไฟวับวาบ จำนวน ๖ คัน

ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) รถบรรทุกฯ จำนวน ๖ คัน


 

Comments are closed.