การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ พร้อมชุดยกสไลด์พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๓ คัน

ประกาศวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕แชร์

Comments are closed.