การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๒ ตัน ๔ ล้อ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๓ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๑/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


แชร์

Comments are closed.