รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน

ประกาศวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔แชร์

Comments are closed.