รมว.คมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย ณ ร.ร.บ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย” เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านป่ารวก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรม กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ให้ความสำคัญของการศึกษาและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งกิจกรรม “คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “PR MOT FORUM 2019 : การประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงคมนาคม” เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ได้มอบทุนการศึกษาพร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่จำเป็น สำหรับไว้ใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนและให้เด็กนักเรียนได้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยมี นายนัทที บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนรับมอบ

Comments are closed.