รส.1 กบอ. อบรมให้ความรู้(OJT)เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-19)ให้แก่ แม่บ้านที่ดูแลชั้น 1

25 มี.ค.63 รส.1 กบอ. อบรมให้ความรู้(OJT)เกี่ยวกับโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-19)ให้แก่ แม่บ้านที่ดูแลชั้น 1 ของศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช(CCB 3) เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่สามารถเข้าออกได้ทุกห้องและให้นำไปใช้กับครอบครัวของแม่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ COVID-19
     1) เรื่องควรรู้เกี่ยวกับ COVID-19
     2) คำแนะนำจากกรมควบคุมโรค
     3) การใช้หน้ากากอนามัยป้องกันโรคและการล้างมือที่ถูกต้อง
     4) ทำไมการล้างมือจึงฆ่าเชื้อไวรัสได้
     5) คำแนะนำกรณีใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ COVID-19
     6) ทำไมต้องกักตัวเอง 14 วัน(ยับยั้งการแพร่เชื้อโรค)
 
แชร์

Comments are closed.