รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ร่วมพิธีเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 14.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางสัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครพร้อมจุดชมวิวกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (ฝั่งพระนคร) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายสมพร โสมะบถ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้เป็นผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ดัวย

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา ถือเป็น Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร และเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย โดยเป็นจุดชมวิว 360 องศา เหนือแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร มีทางเดินและทางจักรยาน ความยาว 280 เมตร กว้าง 8.50 เมตร พร้อมติดตั้งลิฟท์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.

แชร์

Comments are closed.