รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐

รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐

 

เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการจราจร เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถานีวิทยุ จส.๑๐๐ ซึ่งเป็นพันธมิตรในการร่วมรายงานข่าวการรายงานสภาพการจราจรและเหตุการณ์บนทางพิเศษเป็นอย่างดียิ่งเสมอมา โดยมีคุณวรนุช เย็นชมชื่น ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา ผู้แทน จส. ๑๐๐ เป็นผู้รับมอบกระเช้าของขวัญ ทั้งนี้ กทพ. ได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 

ข่าวและภาพ โดย ฝ่ายควบคุมการจราจร

Comments are closed.