ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องบันทึกภาพ (NVR) อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.