การซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เพื่อติดตั้งในห้อง server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

เลขที่ กจด.ปซ.๖๒/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔


Comments are closed.