การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ Easy Pass และระบบจ่ายบัตรอัตโนมัติ ATD ของทางพิเศษดบูรพาวิถี

ประกาศวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Comments are closed.