การซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง UPS ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๖/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.