การซื้อระบบตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Monitoring) ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางและศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถีงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕Comments are closed.